Wydrukuj tę stronę
wtorek, 05 czerwiec 2018 11:50

Uzdrowienie wewnętrzne czy duchowe?

Napisał
Uzdrowienie wewnętrzne czy duchowe?

Pismo Święte, zwłaszcza Nowy Testament, pełne jest opisów różnego rodzaju uzdrowień. Prawie na każdej stronie Ewangelii Jezus kogoś uzdrawia. Tak dzieje się do dziś.

Za Jezusem ciągnęły tłumy – i to nie tylko z powodu Jego kazań, ale głównie z powodu licznych i niezwykłych uzdrowień. Gdy dzisiaj w jakimś kościele lub na stadionie ma miejsce modlitwa o uzdrowienie, dzieje się podobnie. Przychodzą wszyscy, którzy chcą odzyskać zdrowie własne lub kogoś bliskiego.

Słuszne pragnienie

Dokument Kongregacji Nauki Wiary z 14 września 2000 r. – „Instrukcja na temat modlitw w celu osiągnięcia uzdrowienia pochodzącego od Boga” – przyznaje: Gorące pragnienie szczęścia, głęboko zakorzenione w sercu człowieka, łączy się ściśle z dążeniem do uwolnienia od choroby i zrozumienia jej sensu, gdy się jej doświadcza. Jest to ludzkie doświadczenie, które znajduje w Kościele szczególny oddźwięk, ponieważ w taki czy inny sposób dotyczy wszystkich. Właśnie przez niego choroba jest rozumiana jako środek zjednoczenia się z Chrystusem i wewnętrznego oczyszczenia, zaś ze strony tych, którzy opiekują się chorą osobą, jako okazja do czynienia miłosierdzia. Ponadto choroba, jak i inne ludzkie cierpienia, stanowi uprzywilejowany moment modlitwy: czy to jako prośba o łaskę, aby przyjąć chorobę w świetle wiary i pogodzić się z wolą Bożą, czy również jako błaganie o otrzymanie uzdrowienia. Modlitwa, która wyraża błaganie o przywrócenie zdrowia, jest zatem praktyką obecną w każdej epoce Kościoła, także dzisiaj. Pojęcie uzdrowienia zakłada stopniową normalizację wadliwej sytuacji, czyli choroby. Choroba nie jest rzeczą ani stanem „samym w sobie”, ale wynika z niewystarczającego związku z życiem w jednym lub kilku jego sferach: fizycznej, psychicznej bądź duchowej. W takim przypadku uzdrowienie (fizyczne, psychiczne lub duchowe) będzie wynikać z przywrócenia zdolności relacyjnych, które pozwalają życiu wznowić jego bieg. Można powiedzieć, że uzdrowienie jest dziełem pojednania: przywrócenia relacji fizycznych (biochemicznych), międzyludzkich oraz relacji z Bogiem.

Tweet
O. Andrzej Smołka SSCC

Misjonarz, pracował w Kongo w Afryce przez 27 lat, gdzie pełnił m.in. posługę egzorcysty. Aktualnie służy modlitwą o uzdrowienie

Artykuły powiązane