Nasze książki

Wszystkie numery

Piszą dla nas

  • profesor psychologii, autorka książki „Seeing Myself. The New Science of Out-of-Body Experiences”, Londyn 2017 („Widząc siebie. Doświadczenia pozacielesne jako nowa dziedzina nauki”)

  • orionista, absolwent KUL, doktorant UKSW, przełożony i dyrektor Centrum Księdza Orionego w Kaliszu

Już 42 pozycjie


Powered by JS Network Solutions