Wydrukuj tę stronę
czwartek, 27 listopad 2014 09:59

Dlaczego w 1975 roku nie było końca świata?

 

 

Sekty i nowe ruchy religijne stanowią zróżnicowane zjawisko, któremu trudno przypisać jakieś uniwersalne cechy. Ich alternatywny w stosunku do chrześcijaństwa charakter zwykle zakłada również odmienny opis rzeczywistości, którego integralną częścią są rzeczy ostateczne dotyczące losu człowieka i świata.

 

Zagadnieniaeschatologiczne stały się siłą napędową powstania i rozwoju świadków Jehowy. Ta millenarystyczna (millenaryzm to pogląd, wedle którego przed końcem świata nastanie tysiącletnie królestwo sprawiedliwych)organizacja religijna powstała w USA w drugiej  połowie XIX wieku, wyodrębniając się z innego nurtu religijnego, określanego mianem Badaczy Pisma Świętego.

 

Powrót Jezusa

 

Świadkowie Jehowy od początku swej działalności uwagę koncentrują na głoszeniu bliskiego i nieuchronnego końca obecnego porządku świata, po którym ma nastać tysiącletnie panowanie Chrystusa na ziemi. Miałoby to być spełnienie odwiecznych planów Boga względem ziemi i ludzi. Opierając się na dosłownej interpretacji Biblii, konstruują tzw. Boski plan wieków, przedstawiający Boskie zamysły realizowane w historii świata od stworzenia aż do nastania pełni czasów. Ów plan ma charakter nie tyle wskazań egzystencjalnych, ile raczej scenariusza wyjaśniającego nieznaną przeszłość i zapowiadającego to, co ma nastąpić w przyszłości. Protoplasta tej organizacji, Charles Taze Russell (1852-1916), uważał, iż dzieje świata dzielą się na trzy wielkie okresy: od stworzenia świata do potopu, od potopu do początku tysiącletniego panowania Chrystusa, od początku panowania Chrystusa do pełni czasów. Świadkowie Jehowy żyją ponadto w przeświadczeniu o rychłym nadejściu dnia, w którym w widzialny sposób zainicjowane zostanie tysiącletnie panowanie Chrystusa. Wyznaczali nawet konkretne daty powrotu Jezusa na ziemię, co miało się dokonać kolejno: w 1874, 1914, 1925 i 1975 roku. Jednak wobec braku realizcji tych oczekiwań zrewidowali swoje poglądy i obecnie nauczają, że w 1914 roku Bóg ustanowił królestwo w formie niewidzialnej w niebie, a jego ujawnienie na ziemi nastąpi w przyszłości.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 wrzesień 2015 09:51

Artykuły powiązane