Czy „spoczynek w Duchu” jest zawsze od Boga?

  We wrześniu uczestniczyłem po raz pierwszy we Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie, prowadzonej przez księdza charyzmatyka.…

TYSIĄC LAT KRÓLOWANIA CHRYSTUSA NA ZIEMI?

  Wśród koncepcji powtórnego przyjścia Chrystusa pojawiła się także idea, że przez tysiąc lat będzie On panował na…

RZECZY OSTATECZNE

  Człowiek jest mocny świadomością celu…! – te słowa wypowiedział św. Jan Paweł II w Krakowie w dniu…

Z Bożej perspektywy końca świata nie będzie

  Dla chrześcijan pierwszych wieków oczekiwanie na ponowne przyjście Chrystusa wiązało się z wiarą w Jego ostateczne zwycięstwo.…

Sąd Ostateczny oczyma artystów

  Niemal we wszystkich religiach świata istnieją wyobrażenia sądu nad duszami sprawowanego przez bogów po to, by oddzielić…

Czy koniec świata to katastrofa ?

  Panuje pesymistyczny pogląd, według którego ludzkie dzieje zmierzają do coraz głębszego upadku i nieuniknionej ostatecznej katastrofy. Zło…

Wizja czasów ostatnich

  W jednym z kazań głoszonych podczas rekolekcji wielkopostnych w marcu 2007 roku w Watykanie kard. Giacomo Biffi…

CZYM JEST SĄD OSTATECZNY?

  Wokół pojęcia sądu ostatecznego, powiązanego ściśle z zagadnieniem końca świata, utrwaliło się wiele skojarzeń. Ów dzień przedstawiany…

Dlaczego w 1975 roku nie było końca świata?

    Sekty i nowe ruchy religijne stanowią zróżnicowane zjawisko, któremu trudno przypisać jakieś uniwersalne cechy. Ich alternatywny…

CHROŃMY DZIECIĘCĄ NIEWINNOŚĆ

  Tą sprawą zainteresowały się środowiska katolickie, żywe są także dyskusje między rodzicami. Odbywają się spotkania informujące o…

MODLITWA ZA SWOJE DZIECI

  Z Mirosławą Nowacką, koordynatorką „Matek w Modlitwie” w Lublinie  r o z m a w i a…

OBJAWIENIA MARYJNE O CZASACH OSTATECZNYCH

  Pan Bóg podtrzymuje świat w istnieniu. Przez Ducha Świętego udziela ludziom łaski nawrócenia i uczy postępowania w…

SZALEŃSTWO BOGA

  W pismach chrześcijańskich mistyków można odnaleźć naukę, którą należałoby nazwać „doktryną o szaleństwie miłości Boga”. Stanowi ona…

ŚWIĘTA ADELAJDA CESARZOWA

  Św. Adelajda to jedna z najwybitniejszych kobiet pierwszego milenium, a na pewno dziesiątego stulecia. Przyszła na świat…

PRAWDA O BOGU, CZLOWIEKU I DEMONIE

Z księdzem Dominikiem Chmielewskim SDB rozmawia Maria Patynowska   O czym powinna wiedzieć osoba, która pragnie uwolnić się…

ZACZĘŁO SIĘ NIEWINNIE

  Jestemkatoliczką, osobą wierzącą i praktykującą. W głębi serca czułam, że nie mogę tak wiele czasu przeznaczać na…

Aktualny numer

Rozmowa miesiąca

Od naczelnego

Polecany artykuł

Nihil obstat dla Miesięcznika

  Począwszy od numeru grudniowego „Miesięcznik Egzorcysta” został opatrzony klauzulą „Nihil obstat” przez JE Ks. Abp. Wacława Depo, Prz

Czy „spoczynek w Duchu” jest zawsze od Boga?

  We wrześniu uczestniczyłem po raz pierwszy we Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie, prowadzonej przez księdza charyzmatyka. Modlitwa „pod

TYSIĄC LAT KRÓLOWANIA CHRYSTUSA NA ZIEMI?

  Wśród koncepcji powtórnego przyjścia Chrystusa pojawiła się także idea, że przez tysiąc lat będzie On panował na ziemi jako ziemski kr

RZECZY OSTATECZNE

  Człowiek jest mocny świadomością celu…! – te słowa wypowiedział św. Jan Paweł II w Krakowie w dniu beatyfikacji bł. Karoliny Kózków

Z Bożej perspektywy końca świata nie będzie

  Dla chrześcijan pierwszych wieków oczekiwanie na ponowne przyjście Chrystusa wiązało się z wiarą w Jego ostateczne zwycięstwo. Współcze

Sąd Ostateczny oczyma artystów

  Niemal we wszystkich religiach świata istnieją wyobrażenia sądu nad duszami sprawowanego przez bogów po to, by oddzielić te zasługujące na

Czy koniec świata to katastrofa ?

  Panuje pesymistyczny pogląd, według którego ludzkie dzieje zmierzają do coraz głębszego upadku i nieuniknionej ostatecznej katastrofy. Zło

Wizja czasów ostatnich

  W jednym z kazań głoszonych podczas rekolekcji wielkopostnych w marcu 2007 roku w Watykanie kard. Giacomo Biffi stwierdził: Pod koniec XIX wiek

  • Św. Dominik Savio
    Św. Dominik Savio Św. Dominik Savio, zakonnik (1842-1857). Najmłodszy wyznawca, jakiego kanonizował Kościół.…