Nasze książki

Wszystkie numery

Piszą dla nas

  • fizyk, filozof nauki, członek Science and Religion Forum oraz The British Society for the History of Science

  • redaktor naczelny
    czasopisma „Królowa
    Różańca Świętego”

  • kapłan Archidiecezji Warszawskiej, profesor zwyczajny i kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, laureat Nagrody Ratzingera 2014

Już 41 pozycji


Powered by JS Network Solutions