Historia toczyć się będzie dopóty, dopóki będzie możliwość wolności, gdyż człowiek został stworzony, by mógł wybrać dobro, odrzucając zło. Nie należy więc pomniejszać znaczenia ludzkiej wolności i bagatelizować zła. Chrześcijaństwo,…
wtorek, 03 lipiec 2018 10:26

Blask wolności

Napisał
Papież Juliusz II (z rodu Della Rovere) zapowiedział wiele zmian i słowa dotrzymał. Nie tylko w świecie wiary i polityki, ale także w watykańskich pałacach. Do stworzenia malowideł – wiedziony…
Chrześcijaństwo wypracowało kilka różnych koncepcji wolności w oparciu o Pismo Święte, zwłaszcza o listy św. Pawła. Zawsze dostrzegano konieczność łaski Bożej jako czynnika gwarantującego wolność podmiotową człowieka. Źródłem naszej wolności…
wtorek, 03 lipiec 2018 10:20

Rekolekcje

Napisał
Choć zmienia się ich forma i sposoby odprawiania, rekolekcje wciąż cieszą się dużym powodzeniem. Szczególne zainteresowanie budzą tzw. rekolekcje zamknięte,  przeżywane zwykle indywidualnie w klasztorach lub domach rekolekcyjnych, nierzadko usytuowanych…
Uzdrowienie wewnętrzne jest w zasadniczy sposób uwarunkowane obrazem Boga, co ma związek z obrazem rodziców, pochodzącym z okresu dzieciństwa. Zagadnienie to jest częściowo związane z psychologią, choć terapie psychologiczne są…
wtorek, 05 czerwiec 2018 12:22

Niewiasta obleczona w Słońce

Napisał
Wizja Matki Boga jest jednym z najbardziej zdumiewających obrazów zawartych w Piśmie Świętym. Z jednej strony stanowi ona klamrę łączącą tak zwaną protoewangelię z Księgi Rodzaju z Objawieniem św. Jana.…
W świadectwach niektórych autorów, posługujących modlitwą o uzdrowienie pamięci, nierzadko brakuje mistycznej wizji naszego życia poddanego we wszystkim Duchowi Świętemu. A ich miejsce zajmują często zapożyczenia z terapii psychologicznej. Niezwykle…
wtorek, 05 czerwiec 2018 12:16

Oczyszczenie zmysłów

Napisał
Celem życia duchowego jest zjednoczenie z Bogiem-Miłością. Konieczne jest zatem oczyszczenie serca. Chodzi o uwolnienie się od wszystkiego, co jest przeciwne przykazaniu miłości oraz uporządkowanie naturalnych skłonności, aby bardziej sprzyjały…
poniedziałek, 30 kwiecień 2018 13:46

Boży pokój w sercu

Napisał
Chrześcijanin nie może uważać siebie za sprawiedliwego, a Bóg nie będzie go uważał za swego syna, jeżeli nie pracuje w jakiś sposób dla pokoju. Pokój kwitnie – podobnie jak pozostałe…
poniedziałek, 30 kwiecień 2018 13:40

Maryja „pracuje” nad zbawieniem człowieka

Napisał
Z o. prof. dr. hab. Stanisławem Celestynem Napiórkowskim OFMConv, emerytowanym profesorem KUL, rozmawia dr Paweł Sokołowski Co oznacza imię Maryja? Hebrajskie imię Mirjam, aramejskie Marjam znaczy: Piękna, Napawająca radością, Pani.…

Nasze książki

Wszystkie numery

Piszą dla nas

Już 42 pozycjie


Powered by JS Network Solutions